DPH ve Španělsku

DPH ve Španělsku

Skladování zboží ve skladech Amazonu na území Španělska vede k povinné registraci k DPH v tomto státě.

Taxeedo Vám zajistí přidělení lokálního DIČ pro účely DPH. Pro uskutečnění osvobozených dodání mezi sklady jednotlivých členských států Vám španělský správce na žádost přidělí tzv. EU DIČ, jehož platnost si ověříte ve VIES.

Podívejme se na více informací o tzv. "Impuesto sobre el Valor Añadido", ve zkratce nazývané IVA.


Jak na registraci DPH ve Španělsku

Zjednodušeně, přihláška k DPH ve Španělsku musí být podána před uskutečněním prvého zdanitelného plnění. Tedy před uskutečněním prvého prodeje ze španělského skladu. Pro zahraniční plátce DPH není stanoven žádný limit osvobozující od povinné registrace.

Příkladem zdanitelného plnění, kdy vzniká povinná registrace :

  • Lokální dodání zboží koncovým zákazníkům (tzv. prodeje BtoC)
  • Vývoz zboží ze Španělska do tzv. třetí země (mimo EU)
  • Pořízení zboží z jiného členského státu EU (tzv. BtoB pořízení zboží)
  • Dodání zboží do jiného členského státu EU (tzv. BtoB dodání zboží)

Přidělení DIČ pro účely DPH může ve Španělsku trvat opravdu pár dní. Podmínkou je předložení bezchybné a kompletní dokumentace. Příprava podkladů Vám nicméně zabere několik dní. Většina dokumentů musí být současně doložena ověřeným překladem a stvrzena Apostillou.

Termíny podání přiznání k DPH ve Španělsku

Základním zdaňovacím obdobím ve Španělsku je kalendářní čtvrtletí.

Ve vybraných případech a vyšším obratu je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

Španělská přiznání k DPH se podávají do 20. dne následujícího po zdaňovacím období. Lhůta pro podání souhrnného ročního přiznání k DPH je do konce ledna následujícího roku.


Sazba DPH ve Španělsku

Ve Španělsku se uplatňují 3 různé sazby DPH:

  • Super snížená sazba DPH ve výši 4%; použije se na plnění základní potřeby, které nespadají pod sníženou sazbu (např. pečivo, mléko, knihy, léčiva).
  • Snížená sazba DPH ve výši 10%; použije se na zboží a služby splňující parametry základní potřeby (např. potraviny a zemědělské produkty nezahrnuté do super snížené 4% sazby, bydlení, jiné vybrané služby). Živé kulturní akce a vstupenky do kina jsou rovněž zdaněny sníženou sazbou 10 %.
  • Základní sazba DPH ve výši 21%; použije se na dodání většiny zboží a služeb.

Platba DPH ve Španělsku

Lhůta pro platbu DPH ve Španělsku je shodná s datem podání daňového přiznání. A to 20. den následující po konci zdaňovacího období.

Daňová povinnost může být uhrazena pouze inkasem ze španělského bankovního úču. Daň nelze uhradit prostřednictvím zahraničního bankovního účtu. Pokus vaše společnost nevlastní účet u španělské banky, můžete daň uhradit prostřednictvím účtu společnosti Taxeedo.


Máte další otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy v části FAQ. Pokud stále nenacházíte odpověď na svůj dotaz, dejte nám vědět přes kontaktní formulář.