DPH v České republice

DPH v České republice

Amazon využívá jeden ze svých distribučních skladů také v České republice, která má výbornou polohu uprostřed Evropy. Skladuje vaše společnost zboží nebo zboží prodává prostřednictvím distribučního centra Amazonu v České republice? Může za vás týkat registrace k DPH u finančního úřadu v Ostravě, který je místně příslušným úřadem pro osoby povinné k dani bez sídla, bydliště nebo provozovny v tuzemsku.

Jak na registraci DPH v České republice

Osoba bez sídla, trvalého bydliště či provozovny v tuzemsku se musí při poskytování zdanitelných dodání zboží nebo služeb registrovat k české DPH, přiznat a případně zaplatit DPH tuzemskému správci daně. Např.:

Neusazená osoba povinná k dani dodává zboží s místem plnění v tuzemsku a odběratel není registrovaným plátcem.

Také dodání zboží z ČR plátcům registrovaným k DPH v jiných zemích EU jsou důvodem pro povinnou registraci k DPH v tuzemsku.


Český finanční úřad má oficiálně 30 dnů na přidělení DIČ. Pokud je však žádost s přílohami podána správně, správce daně přidělí DIČ do několika málo dnů.

Velmi často žádáme o tzv. zpětné registrace. Retroaktivní registrace vznikají v případě, kdy poskytujete zdanitelná plnění v tuzemsku a svou registrační povinnost si plníte se zpožděním. Správce daně vás v tomto případě požádá o předložení dokladu o prvním uskutečněném tuzemském prodeji nebo dodání zboží z České republiky do jiné členské země EU. Takovým důkazem je např. transakční report od Amazonu a příslušná první vydaná prodejní faktura.

K získání DIČ je potřeba originál výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a osvědčení o registraci DPH v zemi sídla. Tyto dokumenty je potřeba opatřit úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Taxeedo vám může pomoci s vybavením soudního překladu.


Termíny podání přiznání k DPH v České republice

Pravidelná přiznání k DPH se vyplňují a podávají do 25. dne měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

Za určitých podmínek lze zdaňovací období změnit na čtvrtletní. Plátce daně se může za určitých zákonných podmínek rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro aktuální kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí. Změnu zdaňovacího období nelze provést za kalendářní rok, ve kterém byl plátce DPH registrován, ani za kalendářní rok bezprostředně následující.

Plátci jsou povinni vést ve své evidenci pro účely DPH veškeré údaje týkající se jejich daňových povinností, a to ve struktuře potřebné pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Sankce za případná pozdní podání a platbu daně stanoví finanční úřad.


Sazby DPH v České republice

V České republice jsou 3 různé sazby DPH:

  • Snížená sazba DPH 10 % na dětskou výživu, některé léky, některé tištěné knihy
  • Snížená sazba DPH 15 % převážně na potraviny
  • Standardní sazba DPH 21 % na zboží a služby

Platba DPH v České republice

Lhůta pro platbu DPH v ČR je stejná jako pro podání přiznání k DPH. Je to 25. den měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období. Připsání platby na účet správce daně ještě v rámci dalších 5 dnů je tolerováno bez vyměření dodatečného úroku.

DPH se platí standardní SEPA platbou na jeden sběrný bankovní účet s IBAN CZ0207100007050077621761. Jako referenci použijte své DIČ (bez písmen CZ).Máte ještě nějakou otázku? Navštivte naši sekci FAQ. Pokud nenajdete, co potřebujete, dejte nám vědět přes kontaktní formulář.